9/3/09

Segue a pista!

A próxima reunión, sobre a temática "D, de detectives e intriga", celebrarase no lugar e hora acordados.
Se formas parte desta sociedade secreta, lembrarás o día...
mércores 18 de marzo
(mércores 18 de marzo, shhhhh!!!)
Ollo cambiouse a data de reunión!